Śmierć osoby bliskiej

Śmierć osoby bliskiej

Zadośćuczynienie za śmierć.

Tragiczna śmierć bliskiej osoby, często przedwczesna i niespodziewana to najbardziej bolesne zdarzenie jakiego można doświadczyć w życiu. Nasza firma wspiera swoich klientów w tych trudnych chwilach. Nasze działania służą ochronie Państwa interesów. Jesteśmy rzetelni oraz lojalni wobec klientów. Nasi klienci mają zapełnioną pełną dyskrecję.

Żadne pieniądze nie przywrócą życia tragicznie zmarłym bliskim, jednakże finansowa rekompensata za śmierć osoby bliskiej pozwoli godnie żyć, pomoże bliskim zmarłego odnaleźć się w tej nowej, niełatwej sytuacji i będzie stanowiła zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

 

 Reprezentujemy rodziny, które utraciły bliskich na skutek:

 

1

wypadków
komunikacyjnych

2

błędów
medycznych

3

wypadków
w pracy

4

wypadków
w rolnictwie

 

Uwaga! Brak opłat wstępnych!

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych oraz nie obciążamy Klienta kosztami postępowania odszkodowawczego. Nasze jedyne wynagrodzenie to prowizja, od kwoty uzyskanego odszkodowania. Wynagrodzenie w formie prowizji od uzyskanego odszkodowania jest gwarancją, że dołożymy wszelkich starań, aby nasz klient uzyskał jak najwyższe należne odszkodowanie. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn uzyskanie odszkodowania okaże się niemożliwe, Klient w stosunku do Nas nie ponosi żadnych kosztów.