Dochodzenie odszkodowań

Dochodzenie odszkodowań

Jak dochodzić odszkodowania w przypadku gdy:

  • Miałeś wypadek komunikacyjny jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta i doznałeś obrażeń ciała?
  • W wyniku wypadku komunikacyjnego zmarła bliska Ci osoba?
  • Uległeś wypadkowi w pracy, w gospodarstwie rolnym, poślizgnąłeś się na nieodśnieżonym chodniku lub na mokrej posadzce w sklepie?
  • Otrzymałeś odszkodowanie w zaniżonej wysokości lub odmówiono Ci jego wypłaty?

Przedmiot naszej działalności stanowi dochodzenie odszkodowania związanego z wypadkami komunikacyjnymi oraz innymi zdarzeniami losowymi. Wiemy jak szybko i skutecznie ubiegać się w Twoim imieniu o maksymalną rekompensatę! Wygrywamy ponad 90% spraw, które przyjmujemy po wstępnej analizie.

Jak działamy?

  • Bezpłatnie weryfikujemy i poprowadzimy Twoją sprawę.
  • Sami zajmujemy się gromadzeniem i przygotowywaniem niezbędnej przy dochodzeniu odszkodowania dokumentacji.
  • Gwarantujemy przejrzysty system rozliczeń i przelew uzyskanych środków bezpośrednio na konto klienta.
  • Profesjonalnie prowadzimy i nadzorujemy cały proces likwidacji szkody.
  • Reprezentujemy poszkodowanego w postępowaniu przed sądem, do prawomocnego zakończenia sprawy.
  • Zapewniamy pomoc i doradztwo adwokatów i radców prawnych.

Zgłoś nam sprawę do rozpatrzenia:

telefon: 534 320 330
email: kontakt@id-solution.pl