Błędy medyczne

Błędy medyczne

Na skutek błędu lekarza doznałeś uszczerbku na zdrowiu?
Tobie też należy się odszkodowanie!

Błąd medyczny to m.in.:
– błędna diagnoza – np. gdy stwierdzono chorobę, która nie istnieje lub nie wykryto istniejącej choroby
– wadliwe leczenie – może to być wybór niewłaściwej metody leczenia, zastosowanie nieodpowiednich leków, błąd przy operacji, czy niewykonanie koniecznego zabiegu
– błędy przy porodzie
– pozostawienie narzędzi w ciele pacjenta
– zakażenie podczas hospitalizacji
– odmowa udzielenia pomocy medycznej

Błąd medyczny, jeżeli był zawiniony, stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. Wypłacane kwoty mogą być bardzo wysokie.
Tak uzyskane pieniądze pozwolą na pokrycie kosztów dodatkowego leczenia czy rehabilitacji.
Pozwól sobie pomóc – jeżeli jesteś ofiarą błędu medycznego, skontaktuj się z nami – wywalczymy dla Ciebie godne odszkodowanie.